HẢI VÂN SƠN TRANG Forum Index
HẢI VÂN SƠN TRANG
Mây trôi nước chảy về nguồn, Ngàn năm mây nước măi luôn hữu t́nh...
Reply to topic
Ads
Ads


Chan Dung Nguoi Huynh Truong Trong GĐPT
MinhTan
Site Admin

Joined: 11 Feb 2007
Posts: 200
Location: Hai Van Son Trang
Reply with quote
Chân dung người Huynh trưởng trong GĐPT


I.Dẫn nhập:

Các nhà tư tưởng, các học thuyết tôn giáo, chánh trị vĩ đại đều có xây dựng một mẫu người thay thế cho ḿnh dấn thân nhập thế thực hiện trọn vẹn tư tưởng - học thuyết giáo lư của ḿnh.

Đạo Gia có bậc chân nhân nhập thế với tinh thần "Vô vi nhi tác"

Nho Gia có bậc quân tử nhập thế hành đạo "Tu thân - tề gia - trị quốc - b́nh thiên hạ"

Thiên Chúa giáo có người Ki Tô hữu, biết sống theo ư Chúa, làm rạng rỡ Thiên Chúa ba ngôi, đấng sáng tạo và vượt ra ngoài sự chi phối của tương đối, là Đấng hằng có và toàn năng.

Đạo Phật th́ có bậc Bồ Tát.

Gia Đ́nh Phật Tử có người Huynh trưởng. Mà quả thật vậy, ngay từ ngày đầu mới thành lập danh xưng Huynh trưởng đă được h́nh thành và trong suốt quá tŕnh h́nh thành, phát triển tổ chức cho măi đến nay, người Huynh trưởng luôn luôn xứng đáng là cái bóng của tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam. V́ thế, trong các thành viên của tổ chức: Bảo trợ - Gia trưởng - Cựu Huynh Trưởng - Huynh trưởng. Người Huynh trưởng giữ một vị trí quan trọng trong việc h́nh thành, duy tŕ và phát triển cũng như thực hiện sứ mạng của tổ chức đă đề ra.

II. Huynh trưởng Gia đ́nh Phật tử:

Định nghĩa:

Huynh trưởng Gia Đ́nh Phật Tử là thành phần lănh đạo tổ chức, thay mặt tổ chức thực hiện mục đích của tổ chức Gia Đính Phật Tử Việt Nam. Là người hoằng pháp của Giáo hội, là người thực hiện lư tưởng Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam phục vụ Đạo pháp Dân tộc và con người.

Bậc học và cấp của Huynh trưởng:
Huynh trưởng có 4 bậc học đó là: Kiên (1 năm), Tŕ (2 năm), Định (3 năm) và Lực (5 năm).

Có 4 trại đào tạo Huynh trưởng từ thấp lên cao: Lộc Uyển (10 ngày đêm, đào tạo Đoàn Phó), A-dục (10 ngày đêm, đào tạo Đoàn trưởng), Huyền trang (7 ngày đêm, đào tạo Liên Đoàn trưởng) và Vạn Hạnh (7 ngày đêm, đào tạo Ban viên BHD).

Cấp của Huynh trưởng: Có 4 cấp
- Cấp Tập: Chịu trách nhiệm sự thịnh suy của Đoàn
- Cấp Tín: Chịu trách nhiệm sự thịnh suy của Đơn vị
- Cấp Tấn: Chịu trách nhiệm sự thịnh suy của Ban Hướng Dẫn Tỉnh, Thị (VN); Miền (HK). Và liên đới trách nhiệm sự thịnh suy của Tổ chức.
- Cấp Dũng: Chịu trách nhiệm sự thịnh suy của tổ chức Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam.

Tổ chức - Điều hành - Hành chánh - Quản trị: Được mô tả chi tiết trong hai văn kiện pháp qui:
- Nội quy: Tổ chức + điều hành
- Quy chế: Quản trị - Thăng tiến tổ chức.

Và một tập văn kiện hành chánh được soạn thảo rút ra từ những tinh ba của 2 văn kiện pháp quy nêu trên.

Phương pháp giáo dục:
Hai h́nh thức:
- Giáo dục quan năng: Dành cho ngành Oanh
- Hàng đội tự trị: Dành cho ngành Thiếu và Thanh

Bốn phương pháp:
- Huân tập
- Lư giải
- Quán niệm
- Hoạt động

Nội dung tu học: Nằm trong 4 môn:
- Phật pháp
- Văn nghệ
- Hoạt động Thanh niên
- Hoạt động xă hội.
* Ngày nay tại Hoa Kỳ có thể kể thêm bộ môn Văn hóa Việt Nam (Việt ngữ).

Tinh thần giáo dục:
- Quan hệ giáo dục: Đồng hàng (anh, chị, em)
- Nguyên tắc giáo dục: Hướng dẫn - thực hành

Tâm nguyện của Huynh trưởng (bất biến): 10 điều tâm nguyện của một Phật tử (Luận Bảo Vương Tâm Muội)
1- Nghĩ đến thân thể, th́ đừng cầu không bệnh tật, v́ không bệnh tật th́ tham dục dễ sanh.
2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, v́ không khó khăn th́ kiêu sa nỗi dậy.
3- Cứu xèt tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, v́ không khúc mắc sở học khó thành tựu.
4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, v́ không bị chông gai th́ chí nguyện không kiên cường.
5- Làm việc đừng mong dễ thành, v́ việc dễ thành th́ ḷng khi thường
6- Giao tiếp đừng cầu lợi ḿnh, v́ cầu lợi ḿnh th́ mất đạo nghĩa
7- Với người đừng mong thuận chiều ư ḿnh, v́ được thuận chiều tất sinh tự kiêu
8- Thi ân đừng cầu đáp trả, v́ cầu đáp trả là thi ân có mưu tính
9- Thấy lợi đừng nhúng tay. v́ nhúng tay vào là hắc ám tiêu trí
10- Oan ức không cần bày tỏ, v́ bày tỏ là hèn nhát mà trả thù th́ oán đối kéo dài.

Bởi vậy Phật đă thiết lập Chánh pháp: Lấy bệnh khổ làm thuốc hay - lấy hoạn nạn làm thành công - Lấy gai góc làm giải thoát - Lấy ma quân làm bạn đạo - Lấy khó khăn làm sự tác thành - Lấy bạn tệ làm người giúp đỡ - Lấy kẻ chống nghịch làm người giao du - Lấy oan ức làm đà tiến thủ - Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.

10 điều tâm nguyện của Huynh trưởng (Sứ mệnh Gia đ́nh Phật tử):
1- Tin vào đạo - Tin vào Gia đ́nh Phật tử
2- Thông suốt đường lối của Gia đ́nh Phật tử
3- Tránh sự huyển dụ của tà thuyết
4- Yêu nghề dạy trẻ
5- Trau dồi kiến thức
6- Tuân kỷ luật - chịu huấn luyện
7- Phát huy sáng kiến
8- Tổ chức đời sống
9- Làm việc có kế hoạch
10- Tác phong nghiêm chỉnh

III. Chân dung Huynh trưởng:

Đến đây ta có thể phát thảo chân dung Huynh trưởng bằng những nét chính sau đây:

Tư cách:
Tác phong:
- Ăn nói giao dịch ḥa nhă khiêm tốn
- Trang phục lịch sự sạch đẹp không phô trương, không cẩu thả.
- Tóc tai gọn gàng b́nh dị
- Đi đứng nằm ngồi giữ lễ
Đạo đức:
- Con: hiếu
- Cha mẹ: nhân từ
- Anh, chị: độ lượng
- Chồng: chung thủy
- Vợ: tiết trinh
- Em: thuận: Phát tâm lập nguyện kính
- Công dân: lương thiện, sẵn sàng hy sinh v́ lợi ích của cộng đồng, trung thành và bảo vệ tổ quốc.
Khả năng:
Phật pháp và kiến thức:
- Tinh tấn học tập, công phu hàm dưỡng tu tŕ
- Trau dồi trí tuệ, cập nhật kiến thức
- Quán triệt, tôn chỉ, mục đích, yêu cầu và đường hướng giáo dục của tổ chức
Chỉ đạo có đường lối, có chủ trương, thực hiện có kế hoạch có chương tŕnh chi tiết, tỉ mỉ.
Làm việc có châm ngôn: Bi - Trí - Dũng.
Hạnh nguyện: trước Tam Bảo một cách tự giác "hư không hữu tận, ngă nguyện vô cùng"

Tùy theo hoàn cảnh không gian thời gian mà thực hiện hạnh nguyện, mục đích lư tưởng của ḿnh cho bằng được (thể hiện qua sự tu tập tự thân thọ Thập thiện giới đến thọ Bồ Tát giới).

Huynh trưởng Gia đ́nh Phật tử Việt Nam là một công dân b́nh thường của tổ quốc biết sống có mục đích - có lư tưởng phục vụ, thề trọn đời trung kiên với mục đích lư tưởng nầy, không phản bội hay thoái thất hạnh nguyện.

IV. Làm thế nào để chân dung này không lu mờ:

1. Hăy dấng thấn làm người đồng hành với tuổi trẻ không đợi mời thỉnh:

2- Khôi phục niềm tin nơi thế hệ trẻ

3- Tiếp sức và tạo điều kiện để tuổi trẻ vươn lên

4- Truyền thừa sự nghiệp cho tuổi trẻ (Không tham quyền, trục lợi, cố vị)

5-Hăy thể hiện năng lực kiến thức tài trí bằng hành động bằng việc làm

6- Với ư chí kiên cường bất khuất

7 - Với dụng tâm trong sáng tất cả v́ nhiêu ích hữu t́nh lợi lạc quần sanh mà dấn thân.
Chân dung Huynh trưởng Gia đ́nh Phật tử Việt Nam là h́nh ảnh một con người đang đi ngược lại ḍng sông mê để tiến tới bờ giác - với lư tưởng phục vụ đạo pháp dân tộc và chúng sanh - Bằng cách hoàn thành sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ mà tổ chức đă giao phó.

Kết luận:

Là Huynh trưởng Gia đ́nh Phật tử Việt nam, Lư tưởng là con đường thực hiện mục đích của tổ chức, là phục vụ tổ quốc dân tộc và chúng sanh, chỉ có chính chúng ta quay lưng lại với tiêu chí đă phát tâm lập nguyện với tổ chức với lư tưởng. Lư tưởng không phải là một thứ tài sản nên không ai có thể tước đoạt hay lấy cắp của các Anh Chị - Chỉ có chúng ta đánh mất nó v́ sự hèn nhát, lười biến và ngại khó. Một huynh trưởng đúng nghĩa luôn luôn tuân kỷ luật - chịu huấn luyện thiết tha yêu nghề dạy trẻ và quyết tâm làm con trâu kéo chiếc cày tổ chức cho đến hơi tàn lực tận xă bỏ thân tứ đại - năng lực ư chí này vẫn không thay đổi - Huống hồ là xin tạm nghỉ sinh hoạt v́ lư do này hay lư do khác - Không tự nhắc nhở ḿnh rằng 10 điều tâm nguyện của một Phật tử.

V́ nếu tự trọng những ai đă vô t́nh hay hữu ư đă nghỉ sinh hoạt từ 01 năm trở lên không nạp đơn về BHD sở tại xin tái sinh hoạt mà dám tự vổ ngực là Huynh trưởng cả. Dù cho rằng quần chúng luôn xem anh chị như là một Huynh trưởng tại hàng và hành động này của Anh vẫn có ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức.

Tôn trọng tổ chức phải tôn trọng màu cờ sắc áo là tôn trọng tâm nguyện của tập thể- Khi không đảm đương nổi sứ mạng nên treo áo - Hoàn lại cấp cho tổ chức, đến lúc nào khắc phục được chướng duyên xin phục hồi cấp bậc mới là kẽ tự trọng đáng kính vậy.


(Sưu Tầm)

_________________
"Chúng ta ṇi giống Lạc Hồng,
Sống sao cho xứng con Rồng, cháu Tiên..."

"Trăm năm thế sự xoay vần,
Nhân t́nh như áng phù vân bên trời..."

Only registered users can see links on this forum!
Register or Login on forum!

View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteYahoo Messenger
Chan Dung Nguoi Huynh Truong Trong
RozaliaCax


Joined: 28 Jul 2017
Posts: 1
Reply with quote
" ca vang " men chao t? t? TranChau & ACE trong di?n dan .
Can nha tim tho m?ng c?a t? t? TC, b?ng dung khoi d?y nho thuong em d?m cua 1 th?i k? ni?m ma cv mem thuong mau tim nho nhung : " Chi?u tim Chi?u nho thuong ai ? Ngu?i em toc dai bu?n tren phim dan "
Chuc tt TC & ACE trong DD nhi?u suc khoe? .

_________________

Only registered users can see links on this forum!
Register or Login on forum!

View user's profileSend private messageSend e-mailVisit poster's websiteAIM AddressYahoo MessengerMSN MessengerICQ Number
Chan Dung Nguoi Huynh Truong Trong GĐPT
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
All times are GMT - 4 Hours  
Page 1 of 1  

  
  
 Reply to topic  


Abuse - Report Abuse - TOS & Privacy.
Powered by forumup.net free forum, create your free forum! Created by Hyarbor & Qooqoa

Page generation time: 0.174